Ilie Telcean
Ilie Telcean
Departament Biologie, Universitatea Oradea
Verified email at uoradea.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Monitoring pollution in River Mureş, Romania, part II: metal accumulation and histopathology in fish
R Triebskorn, I Telcean, H Casper, A Farkas, C Sandu, G Stan, ...
Environmental monitoring and assessment 141 (1-3), 177-188, 2008
1152008
Monitoring pollution in River Mureş, Romania, part III: Biochemical effect markers in fish and integrative reflection
HR Köhler, C Sandu, V Scheil, EM Nagy-Petrică, H Segner, I Telcean, ...
Environmental monitoring and assessment 127 (1-3), 47-54, 2007
482007
Range extension of Perccottus glenii Dybowski, 1877 in Western Romania, a new distribution route in the Danube River Basin?
SD Covaciu‐Marcov, IC Telcean, S Ferenţi
Journal of Applied Ichthyology 27 (1), 144-145, 2011
242011
Fish fauna of the Upper Tisa
Á Harka, P Bănărescu, I Telcean
The Upper Tisa Valley, Tiscia monograph series, Szolnok-Szeged-Târgu Mureș …, 1999
241999
Contribuţii la studiul herpetofaunei din regiunea Marghita (jud. Bihor, România)
SD Covaciu-Marcov, I Telcean, D Cupşa, D Cadleţ, R Zsurka
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie 9, 47-58, 2002
212002
Studiul spectrului trofic al unor populaţii de Triturus cristatus (Laurentus 1768) din zona Dealurilor Tăşadului (Jud. Bihor). Nymphaea
SD Covaciu-Marcov, D Cupşa, IC Telcean, A Cicort
Folia Naturae Bihariae 29, 117-145, 2002
192002
Cicort. A.(2003c). Contribuţii la cunoaşterea herpetofaunei regiunii Beiuş, jud. Bihor, România. Nymphaea
SD Covaciu-Marcov, I Telcean, G Sala, I Sas
Folia naturae Bihariae 30, 127-141, 0
18
Modifications of the fish fauna in the upper Tisa River and its southern and eastern tributaries
I Telcean, P Bănărescu
Tiscia monograph series 6, 179-186, 2002
172002
Data about the trophic spectrum of a population of Rana arvalis of the Andrid area (Satu-Mare county, România)
I Sas, SD Covaciu-Marcov, D Cupşa, L Aszalos, ÉH Kovács, I Telcean
Studii şi Cercetări, Universitatea din Bacău, seria Biologie 8, 216-223, 2003
162003
The backwaters and drainage canals as natural refuges for the lowland rivers’ fishfauna (Someş, Crişuri, and Mureş Rivers-north-western Romania)
IC Telcean, D Cupşa
Biharean Biologist 3 (1), 37-44, 2009
142009
Contribuţii la cunoaşterea herpetofaunei din regiunea cursului mediu şi inferior al Crişului Negru (Judeţul Bihor, România)
SD Covaciu-Marcov, D Cupşa, I Telcean, I Sas, A Cicort
Oltenia, Studii şi Comunicări, Ştiinţele Naturii 19, 189-194, 2003
132003
Spectrul trofic al unei populaţii de Triturus cristatus (Amfibia, Urodela) din zona Şerghiş, jud
SD Covaciu-Marcov, D Cupşa, I Telcean, A Cicort
Bihor, România. Oltenia, Studii şi Comunicări, Ştiinţele Naturii 18, 188-194, 2002
132002
The fish fauna of the Criş/Körös river basin
P Bănărescu, I Telcean, P Bacalu, Á Harka, S Wilhelm
Tiscia monograph series: The Criş/Körös Rivers' Valleys. Szolnok–Szeged-Tg …, 1997
121997
The fishfauna of the Crişul Repede river and its threatening major factors
IC Telcean, D Cupşa, SD Covaciu-Marcov, I Sas
Acta Agraria Debreceniensis, 13-18, 2007
112007
Contribuţii la cunoaşterea spectrului trofic al speciei Triturus cristatus Laurentus din regiunea Oradea
SD Covaciu-Marcov, D Cupşa, I Telcean
Analele Universităţii din Oradea, Fasc. Biologie 8, 119-142, 2001
112001
The fish fauna of the River Somes/Szamos Basin
MP Banarescu, I Telcean, T Nalbant, Á Harka, M Ciobanu
The Somes/Szamos River Valley, Tiscia Monograph Series, 249-268, 1999
111999
The drastic decline of fish fauna in the thermal lake of “Baile 1 Mai”(Baile Episcopale, Bihor County, Romania)
IC Telcean, D Cupşa
Pisces Hungarici 7, 141-142, 2013
102013
Spectrul trofic al unei populaţii de Rana arvalis (Nilsson 1842) din zona Văşad, jud
SD Covaciu-Marcov, D Cupşa, I Sas, IC Telcean
Bihor, România. Studii şi Comunicări, Seria Ştiinţele Naturale 2002, 1-2, 2001
102001
Romanichthys valsanicola is still fighting! How can we help?
IC Telcean, AŞ Cicort-Lucaciu, I Sas, SD Covaciu-Marcov
North-Western Journal of Zoology 7 (2), 2011
92011
Contribuţii la cunoşterea spectrului trofic al speciei Triturus cristatus (Amphibia, Urodela) din regiunea Marghita şi Munţii Pădurea Craiului (Jud. Bihor, România)
SD Covaciu-Marcov, D Cupşa, A Cicort, I Telcean, I Sas
Analele Universităţii din Oradea, Fasc Biologie 9, 95-108, 2002
92002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20