Edward Majewski
TitleCited byYear
Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych
E Majewski
Wydawnictwo SGGW, 2008
982008
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej [SIPR] w Polsce
E Majewski
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w …, 2002
422002
The international competitiveness of Polish agriculture
M Gorton, A Daniłowska, S Jarka, S Straszewski, A Zawojska, E Majewski
Post-communist economies 13 (4), 445-457, 2001
392001
System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych
E Majewski, W Zietara
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 29-43, 1997
321997
Duboys de Labarre
V Bellassen, G Giraud, M Hilal, F Arfini, A Barczak, A Bodini, M Brennan, ...
M., Gorton, M., Hartmann, M., Majewski, E., Muller, P., Monier-Dilhan, S …, 2016
272016
Agricultural landscapes, ecosystem services and regional competitiveness—Assessing drivers and mechanisms in nine European case study areas
L Schaller, S Targetti, AJ Villanueva, I Zasada, J Kantelhardt, M Arriaza, ...
Land use policy 76, 735-745, 2018
172018
Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
K Zawalinska, E Majewski, A Was
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (6), 2015
162015
Farm household interactions with local economies: A comparison of two EU case study areas
D Roberts, E Majewski, P Sulewski
Land Use Policy 31, 156-165, 2013
162013
Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw
E Majewski, A Was
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2009
162009
Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie
P Sulewski, M Meuwissen
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2014
152014
The impact of the “greening” of the common agricultural policy on the financial situation of polish farms
S Czekaj, E Majewski, A Was
APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce 7 (1033-2016-84235 …, 2013
152013
Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski
E Majewski
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 96 (4), 122-129, 2009
152009
Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej
E Majewski, A Wąs, W Guba, G Dalton
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 93 (2), 98-106, 2007
152007
Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań
E Majewski
SGGW, 2001
142001
Measuring and modelling farm level sustainability
E Majewski
Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development 2 (1), 2-10, 2013
132013
Polska wieś w spo· lecznej świadomości: wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie
I Bukraba-Rylska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akad. Nauk, 2004
132004
PRODUKCYJNE, EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ASPEKTY UPROSZCZENIA STRUKTURY ZASIEWÓW
E Majewski
Roczniki Nauk Rolniczych 97 (3), 159-169, 2010
122010
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych
B Borkowski, Ł Cygański, D Czerwińska-Kayzer, J Florek, M Hamulczuk, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
122008
„Nowe zazielenienie” WPR i jego wpływ na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolnych
S Czekaj, E Majewski, A Wąs
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 39-56, 2014
112014
Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw
E Majewski, P Sulewski
Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia 39, 23-49, 2011
112011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20