Joanna Bac-Bronowicz
Joanna Bac-Bronowicz
Verified email at pwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Opracowanie metodyki wizualizacji bazy danych VMap L2 w różnych środowiskach narzędziowych systemów informacji geograficznej
J Bac-Bronowicz, T Berus, PJ Kowalski, R Olszewski
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 6 (3), 27-40, 2007
172007
Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej
J Bac-Bronowicz, A Kołodziej, P Kowalski, R Olszewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 5 (2), 21-28, 2007
112007
Integracja baz danych przestrzennych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym
J Bac-Bronowicz
Modelowanie Informacji Geograficznej 2, 67-78, 2006
82006
Methods of the visualisation of precipitation based on various observation measurement periods in GIS
J Bac-Bronowicz
Acta Univ. Wratisl 2542, 559-563, 2003
82003
Koncepcja i realizacja intemetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne
J Bac-Bronowicz, T Berus, A Karyś, P Kowalski, R Olszewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 6 (5), 15-22, 2008
62008
Określenie wiarygodności informacji uzyskanej z modeli numerycznych rozkładu elementów przyrodniczych na przykładzie opadu atmosferycznego
J Bac-Bronowicz
Geoinformatica Polonica 5, 2003
62003
Czas geoportalu
J Bac-Bronowicz, T Berus, A Karyś, PJ Kowalski, R Olszewski
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 16--20, 2008
52008
Synchronizacja różnych rejestrów danych w ramach koncepcji wielorozdzielczej bazy danych topograficznych dla Polski
J Bac-Bronowicz, D Gotlib, R Olszewski
Synchronisation of various data registers within the idea of the multi …, 2007
52007
Mapping social vulnerability to earthquake hazards by using analytic hierarchy process (AHP) and GIS in Tehran City
J Bac-Bronowicz, N Maita
Mapasia2007, Malaysia, 2007
52007
New approach to multi scale cartographic modelling of reference and thematic databases in Poland
A Głażewski, PJ Kowalski, R Olszewski, J Bac-Bronowicz
Cartography in Central and Eastern Europe, 89-106, 2009
42009
Synchronisation of various data registers within the concept of a multi-resolution topographic database for Poland
J Bac-Bronowicz, D Gotlib, R Olszewski
Proceedings of the 23rd International Cartographic Conference [CD-ROM], Moscow, 2007
42007
SOZO and HYDRO thematic databases as an NSDI component in Poland
J Bac-Bronowicz, T Berus, A Kołodziej, R Olszewski
Proceedings of the 23rd International Cartographic Conference [CD-ROM], Moscow, 2007
42007
Possibilities of Environmental Data Interpretation in Groundwork with Elementary Geometric Fields; an Example of Precipitation
J Bac-Bronowicz
Proc. 20th ICC, 2001
42001
Możliwości zasilania wielorozdzielczej bazy danych topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych
J Bac-Bronowicz, R Olszewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 8 (1 (37)), 7-15, 2010
32010
Zasilanie wielorozdzielczej bazy danych topograficznych danymi z ewidencji gruntów i budynków
J Bac-Bronowicz, P Grzempowski, R Nowak
Geomatics and Environmental Engineering 3, 45-58, 2009
32009
The density of precipitation network of urban area as a base for evaluating the interpretation of spatial differentiation of precipitation with the example of Wroclaw agglomeration
J BAC-BRONOWICZ, A Dancewicz
GIS Conference. By interoperability to mobility. Ostrava-Poruba, 2005
32005
Technique for constructing continuous meteorological fields from point measurements using incorporated effects of topography
J Bac-Bronowicz
Workshops/10ec-gis/papers/poster. bac-bronowicz. pdf, 2004
32004
Stan prac nad rozwojem bazy danych architektonicznego dziedzictwa przemysłowego Wrocławia
J Bac-Bronowicz, G Wojciechowska
Roczniki Geomatyki 14, 2016
22016
Harmonizacja modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 w kontekście wymiany danych
J Bac-Bronowicz, A Głażewski, P Liberadzki, I Wilczyńska
Roczniki Geomatyki 13, 2015
22015
Bazy danych referencyjnych jako źródła zasilania i aktualizacji warstw dotyczących budynków w Wielorozdzielczej Topograficznej Bazie Danych
J Bac-Bronowicz, J Dygaszewicz, P Grzempowski, R Nowak
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 8 (5 (41)), 7-22, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20