Tekin Akgeyik
Tekin Akgeyik
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Stratejik Üretim Yönetimi
T Akgeyik
Sistem, 1998
501998
İşyerinde psikolojik taciz olgusu: Niteliği, yaygınlığı ve mücadele stratejisi
T Akgeyik, MG DELEN, U Şelale, O Umut
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2009
412009
İnsan kaynakları yönetimi boyutuyla kurumsal sosyal sorumluluk:(Bir Alan Araştırması)
T Akgeyik
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2007
362007
Türkiye’de istihdam durumu: Genel eğilimler
ET Karagöl, T Akgeyik
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 21, 1-28, 2010
332010
Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik
E Korkmaz, T Akgeyik, BE Yılmaz, N Oktayer, N Susam, M Şeker
İstanbul Ticaret Odası, Yayın, 2007
332007
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nde arayışlar: özelleştirme ve yeniden yapılanma
N Ekin, Y Alper, T Akgeyik
Not Avail, 1999
311999
The human resource management dimensions of corporate social responsibility in Turkey: A survey
T Akgeyik
Journal of Academy of Business and Economics 5 (1), 25-32, 2005
262005
Türkiye’de kadınların işgücü piyasasına katılımını etkileyen faktörler: TÜİK verileri üzerine bir analiz
T Akgeyik
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 31-53, 2017
252017
DEĞİŞİM YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN YENİ GÖREV ALANI
T Akgeyik
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 2013
25*2013
Individual and organizational consequences of mobbing in the workplace: case of banking sector in Turkey (a survey)
T Akgeyik, M Güngör, Ş Usen
Journal of Academy of Business and Economics 7 (3), 150-157, 2007
252007
İnsan kaynakları yönetimi
U Dolgun, T Akgeyik, B Çiftçi, E Özler, D Kağnıcıoğlu, MF Özbek, A Çolak, ...
Beta Yayınevi, 2012
232012
Türkiye’nin insan kaynağının belirlenmesi
BS Gür, M Özoğlu, T Akgeyik, E Çetinkaya, ET Karagöl, M Öztürk, ...
Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 2012
212012
SOSYAL GÜVENLİKTE REFORM EĞİLİMLERİ: GELENEKSEL SİSTEMLERDEN BİREYSEL EMEKLİLİK PROGRAMLARINA DÖNÜŞÜM
T Akgeyik
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 47-99, 2006
212006
Teknolojik Değişim Post–Fordist Eğilimler ve Endüstri İlişkilerinde Yeni Arayışlar
T Akgeyik
Çimento İşveren Dergisi 14 (3), 3-16, 2000
182000
En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları Ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları
T Akgeyik, BE YILMAZ, M Şeker
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-11, Yayın, 2007
172007
Türkiye’de iş etiği: İnsan kaynakları yönetimi boyutuyla
T Akgeyik
S. Orman ve Z. Parlak (Ed.), İşletmelerde iş etiği içinde, 284-300, 2009
162009
Çalışma yaşamında psikolojik taciz
T Akgeyik, MG Delen, Ş Uşen
Özyurt Matbaacılık: Ankara, 2013
142013
ÖZELLEŞTİRMEDE ÇALIŞANLARIN MÜLKİYET SAHİPLİĞİ: KARDEMİR ÖRNEĞİ
AGS ÖZDEMİR, YDDA YAVUZ, T AKGEYİK, AGH ŞENOCAK
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 3-42, 2011
132011
Kamu Hizmetinde Yeni Kalite Anlayışı
T Akgeyik
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 1997
121997
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ FENOMENİ: ULUSLARARASI DENEYİMLER ve PERSPEKTİFLER
T Akgeyik, M Güngör, U Şelale, O Umut
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 232-254, 2007
112007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20