Mikael Alexandersson
Mikael Alexandersson
Professor in Education at University of Gothenburg and Halmstad University
Verified email at hh.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus
M Alexandersson
Kvalitativ metod och vetenskapsteori 125, 128, 1994
4971994
Metod och medvetande
M Alexandersson
3921994
Bland barn och datorer: lärandets villkor i mötet med nya medier
M Alexandersson, J Linderoth, R Lindö
Studentlitteratur, 2001
1932001
Styrning på villovägar: perspektiv på skolans utveckling under 1990-talet
M Alexandersson
Studentlitteratur, 2002
1452002
What matters? Shaping meaningful learning through teaching information literacy
L Limberg, M Alexandersson, A Lantz-Andersson, L Folkesson
Libri 58 (2), 82-91, 2008
1182008
Fördjupad reflektion bland lärare–för ökat lärande
M Alexandersson
I Madsén, T (red) Lärares lärande. Lund: Studentlitteratur, 1994
1161994
Constructing meaning through information artefacts
M Alexandersson, L Limberg
The New Review of Information Behaviour Research 4 (1), 17-30, 2003
1092003
Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek
M Alexandersson, L Limberg, A Lantz-Andersson, M Kylemark
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007
962007
Toys, games, and media
J Goldstein, D Buckingham, G Brougère
Routledge, 2004
872004
The children of immigrants at school: A comparative look at integration in the United States and Western Europe
R Alba, J Holdaway
NYU Press, 2013
842013
Dra den dit å lägg den där!
M Alexandersson, J Linderoth, R Lindö
En studie om barns möten med datorn i skolan 2000, 15, 2000
54*2000
Focusing Teacher Consciousness: What Do Teachers Direct Their
M Alexandersson
Teachers' minds and actions: Research on teachers' thinking and practice, 139, 1994
541994
Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I: Starrin, B & Svensson, PG (Red) Kvalitativ metod och vetenskapsteori
M Alexandersson
Lund: Studentlitteratur, 1994
511994
The school library as a space for learning
L Limberg, M Alexandersson
School Libraries Worldwide 9 (1), 1-15, 2003
502003
Reflekterad praktik som styrform. I M
M Alexandersson
Alexandersson (red): Styrning på villovägar. Lund: Studentlitteratur, 1999
501999
Equivalence and choice in combination: The Swedish dilemma
M Alexandersson
Oxford Review of Education 37 (2), 195-214, 2011
492011
Changing conditions for information use and learning in Swedish schools: A synthesis of research
M Alexandersson, L Limberg
Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science 11 (2), 2012
482012
Taktil massage som komplement i omvårdnads-arbetet i palliativ vård
M Alexandersson, C Dehlén, I Johansson, I Petersson, A Langius
Vård i norden 23 (1), 27-30, 2003
442003
Metod och medvetande [Method and consciousness]
M Alexandersson
Goteborg, Sweden: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1994
441994
Learning and information seeking
L Limberg, M Alexandersson
Taylor and Francis Group, 2010
332010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20