Pekka Räsänen
Pekka Räsänen
Clinical neuropsychologist, City of Helsinki
Verified email at hel.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Impaired parietal magnitude processing in developmental dyscalculia
GR Price, I Holloway, P Räsänen, M Vesterinen, D Ansari
Current Biology 17 (24), R1042-R1043, 2007
4202007
Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills
P Räsänen, J Salminen, AJ Wilson, P Aunio, S Dehaene
Cognitive development 24 (4), 450-472, 2009
2972009
Development of counting skills: Role of spontaneous focusing on numerosity and subitizing-based enumeration
MM Hannula, P Räsänen, E Lehtinen
Mathematical thinking and learning 9 (1), 51-57, 2007
1592007
Linguistic and spatial skills predict early arithmetic development via counting sequence knowledge
X Zhang, T Koponen, P Räsänen, K Aunola, MK Lerkkanen, JE Nurmi
Child development 85 (3), 1091-1107, 2014
1422014
Arithmetic disabilities with and without reading difficulties: A comparison of arithmetic errors
P Räsänen, T Ahonen
Developmental Neuropsychology 11 (3), 275-295, 1995
1061995
Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years–a working model for educators
P Aunio, P Räsänen
European Early Childhood Education Research Journal 24 (5), 684-704, 2016
992016
Basic numeracy in children with specific language impairment: Heterogeneity and connections to language
T Koponen, R Mononen, P Rasanen, T Ahonen
Journal of Speech, Language and Hearing Research 49 (1), 58, 2006
992006
Koulun aloittaminen ja varhaiset oppimisvaikeudet
T Ahonen, T Lamminmäki, V Närhi, P Räsänen
Teoksessa P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.) Näkökulmia …, 1995
771995
Feedback adaptation in web-based learning systems
E Vasilyeva, S Puuronen, M Pechenizkiy, P Rasanen
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2007
762007
Preschool children’s spontaneous focusing on numerosity, subitizing, and counting skills as predictors of their mathematical performance seven years later at school
MM Hannula-Sormunen, E Lehtinen, P Räsänen
Mathematical Thinking and Learning 17 (2-3), 155-177, 2015
742015
Contributions of longitudinal studies to evolving definitions and knowledge of developmental dyscalculia
MMM Mazzocco, P Räsänen
Trends in Neuroscience and Education 2 (2), 65-73, 2013
652013
Matemaattisten taitojen varhaiskehitys
P Aunio, MM Hannula, P Räsänen
Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen & P. Malinen (toim.) Matematiikka …, 2004
652004
Dyslexia and dyscalculia in children: risks, early precursors, bottlenecks and cognitive mechanisms.
H Lyytinen, T Ahonen, P Räsänen
Acta Paedopsychiatrica: International Journal of Child & Adolescent Psychiatry, 1994
391994
The 3-minutes basic arithmetic test
K Aunola, P Räsänen
Unpublished test material. Jyväskylä, Finland, 2007
382007
Trail Making Test in assessing children with reading disabilities: A test of executive functions or content information
V Narhi, P Rasanen, RL METSAPELTO, T AHONEN
Perceptual and motor skills 84 (3c), 1355-1362, 1997
351997
RMAT-laskutaidon testi 9-12-vuotiaille: käsikirja
P Räsänen
Niilo Mäki Instituutti, 2004
312004
Kehitysneuropsykologinen näkökulma oppimisvaikeuksiin
H Lyytinen, T Ahonen, M Aro, T Aro, L Holopainen, V Närhi, P Räsänen
Teoksessa P. Fadjukoff, T. Ahonen & H. Lyytinen (toim.) Oppimisvaikeudet …, 2001
302001
Internal consistency and stability of the CANTAB neuropsychological test battery in children.
HJ Syväoja, TH Tammelin, T Ahonen, P Räsänen, A Tolvanen, ...
Psychological Assessment 27 (2), 698, 2015
292015
Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia
P Räsänen
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 128 (11), 1168-1177, 2012
29*2012
Matematiikan oppimisvaikeudet
P Räsänen
Teoksessa T. Ahonen & T. Aro (toim.) Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus …, 1999
291999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20