Bogusława Dobek-Ostrowska
Bogusława Dobek-Ostrowska
Profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski
Verified email at uni.wroc.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Podstawy komunikowania społecznego
B Dobek-Ostrowska
Astrum, 2007
4462007
Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki
B Dobek-Ostrowska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
3982012
Teoria komunikowania publicznego i politycznego: wprowadzenie
B Dobek-Ostrowska, R Wiszniowski
Wydawnictwo Astrum, 2017
1572017
Teoria i praktyka propagandy
B Dobek-Ostrowska
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997
1521997
Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish media system
B Dobek-Ostrowska
Comparing media systems beyond the Western world, 26-50, 2012
1162012
Comparative media systems: European and global perspectives
B Dobek-Ostrowska, M Głowacki, K Jakubowicz, M Sükösd
Central European University Press, 2010
962010
How effective is media self-regulation? Results from a comparative survey of European journalists
S Fengler, T Eberwein, S Alsius, O Baisnée, K Bichler, ...
European journal of communication 30 (3), 249-266, 2015
892015
Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym
B Dobek-Ostrowska
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004
882004
Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach
B Dobek-Ostrowska
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2011
832011
Współczesne systemy komunikowania
B Dobek-Ostrowska
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997
551997
years after communism: four models of media and politics in Central and Eastern Europe
B Dobek-Ostrowska
Democracy and media in Central and Eastern Europe 25, 11-46, 25
5025
Porozumienie czy konflikt: politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym: propaganda i PR w polityce, kampanie wyborcze, marketing i reklama polityczna
B Dobek-Ostrowska
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009
432009
Sourcing the news: Comparing source use and media framing of the 2009 European parliamentary elections
J Strömbäck, R Negrine, DN Hopmann, C Jalali, R Berganza, ...
Journal of Political Marketing 12 (1), 29-52, 2013
422013
Comparing Media Systems in Central Europe: Between Commercialization and Politicization
B Dobek-Ostrowska, M Głowacki
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
402008
Nauka o komunikowaniu
B Dobek-Ostrowska
PTINT, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 10 (1 (37)), 2002
402002
Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy
B Dobek-Ostrowska, P Barczyszyn, A Michel
Studia Medioznawcze 52, 11-27, 2013
37*2013
Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden
G Nygren, B Dobek-Ostrowska
Peter Lang Edition, 2015
362015
In search of a label for the Russian media system
H De Smaele
Comparative media systems: European and global perspectives, 41-62, 2010
302010
The mediatization and framing of European parliamentary election campaigns
J Strömbäck, R Negrine, DN Hopmann, M Maier, C Jalali, R Berganza, ...
Political communication in European parliamentary elections, 161-174, 2011
272011
Studia z teorii komunikowania masowego
B Dobek-Ostrowska
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999
271999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20