Zara Ersozlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi
Z Ersozlu
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2008
622008
The relationship between students’ metacognitive awareness and their solutions to similar types of mathematical problems
S Yıldırım, Z Ersozlu
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 9 (4), 411-415, 2013
56*2013
İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
Z Ersozlu, H Kazu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (1), 141-159, 2011
502011
Bilişsel Psikoloji ve Öğretim / Cognitive Psychology and Instruction
RH Bruning, GJ Schraw, MM Norby
Trans Eds ZN Ersözlü, R. Ülker). Ankara: Nobel Yayıncılık, 2014
452014
Sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri
Ş Büyükkavas Kuran, Z Ersozlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI,(I), 1-17, 2009
42*2009
The relationship between candidate teachers’ mathematical reasoning skills and their level of using metacognitive learning strategies
Z Ersozlu, H Çoban
38*2012
Introduction to the Educational Sciences / Eğitim Bilimine Giriş
Z Ersozlu, İ Aydoğan, M İskender, MA Helvacı, M Turhan
Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2009
38*2009
Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyet, bölüm ve öss puan türüne göre incelenmesi
H Kazu, Z Ersozlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
302008
Yeni müfredatla gelen bitişik eğik yazıya ilişkin öğretmen görüşleri
H Kazu, Z Ersozlu
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Üniversitesi, 237-248, 2006
292006
The effect of developing reflective thinking on metacognitional awareness at primary education level in Turkey
Z Ersozlu, M Arslan
Reflective Practice 10 (5), 683-695, 2009
242009
Determining of the student teachers’ learning and studying strategies
Z Ersozlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5147-5151, 2010
202010
Preservice teachers’ confidence and preferred teaching strategies using TeachLivE™ virtual learning environment: A two-step cluster analysis
S Ledger, Z Ersozlu, J Fischetti
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 15 (3), em1674, 2019
172019
A Turkish adaptation of a self-regulated practice behavior scale for collegiate music students
Z Ersozlu, P Miksza
Psychology of Music 43 (6), 855-869, 2015
132015
Mathematics anxiety: mapping the literature by bibliometric analysis
Z Ersozlu, M Karakus
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 15 (2), em1673, 2019
112019
The Motivation toward Learning among Czech High School Students and Influence of Selected Variables on Motivation.
M Kubiatko, MY Hsieh, Z Ersozlu, M Usak
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 60, 2018
92018
The Development of Model and Measuring Tool for Specialists Accreditation
T Semenova, Z Sizova, V Zvonnikov, A Masalimova, Z Ersozlu
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 13 (10), 6779, 2017
82017
An investigation of Student teachers’ usage of metacognitive learning strategies / Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi
H Kazu, Z Ersozlu
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metinler 1, 254-260, 2007
8*2007
Cross-national study on relations between motivation for science courses, pedagogy courses and general self-efficacy
A Šorgo, V Lamanauskas, SŠ Šašić, Z Ersozlu, I Tomažič, M Kubiatko, ...
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (10 …, 2017
62017
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
H Kazu, Z Ersozlu
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart …, 2008
52008
Mirror, mirror on the wall: Prospective mathematics and science teachers’ use of metaphors to conceptualize and understand reflective thinking
Z Ersozlu
The Anthropologist 16 (1-2), 7-19, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20