Follow
Zara Ersozlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi
Z Ersozlu
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2008
1212008
Bilişsel Psikoloji ve Öğretim / Cognitive Psychology and Instruction
RH Bruning, GJ Schraw, MM Norby
Trans Eds ZN Ersözlü, R. Ülker). Ankara: Nobel Yayıncılık, 2014
115*2014
The relationship between students’ metacognitive awareness and their solutions to similar types of mathematical problems
S Yıldırım, Z Ersozlu
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 9 (4), 411-415, 2013
92*2013
İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
Z Ersozlu, H Kazu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (1), 141-159, 2011
922011
Introduction to the Educational Sciences / Eğitim Bilimine Giriş
M Arslan, Z Ersozlu, İ Aydoğan, M İskender, MA Helvacı, M Turhan
Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2009
922009
Sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri
Ş Büyükkavas Kuran, Z Ersozlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI,(I), 1-17, 2009
74*2009
The relationship between candidate teachers’ mathematical reasoning skills and their level of using metacognitive learning strategies
Z Ersozlu, H Çoban
69*2012
Preservice teachers’ confidence and preferred teaching strategies using TeachLivE™ virtual learning environment: A two-step cluster analysis
S Ledger, Z Ersozlu, J Fischetti
Deakin University, 2019
432019
Mathematics anxiety: Mapping the literature by bibliometric analysis
Z Ersozlu, M Karakus
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 15 (2), em1673, 2019
402019
Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyet, bölüm ve öss puan türüne göre incelenmesi
H Kazu, Z Ersozlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
402008
The effect of developing reflective thinking on metacognitional awareness at primary education level in Turkey
Z Ersozlu, M Arslan
Reflective Practice 10 (5), 683-695, 2009
392009
Yeni müfredatla gelen bitişik eğik yazıya ilişkin öğretmen görüşleri
H Kazu, Z Ersozlu
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Üniversitesi, 237-248, 2006
332006
Determining of the student teachers’ learning and studying strategies
Z Ersozlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5147-5151, 2010
302010
Mixed reality learning environments in teacher education: An analysis of TeachLivE™ research
Z Ersozlu, S Ledger, A Ersozlu, FE Mayne, HR Wildy
SAGE Open 11 (3), 1-10, 2021
272021
Eğitimle ilgili temel kavramlar
M Arslan, ZN Ersözlü, İ Aydoğan, M İskender, MA Helvacı, M Turhan
Arslan içinde, Eğitim Bilimine Giriş, 12-25, 2009
272009
Designing and delivering an online lesson study unit in mathematics to pre-service primary teachers: opportunities and challenges
W Widjaja, S Groves, Z Ersozlu
International Journal for Lesson & Learning Studies 10 (2), 230-242, 2021
242021
A Turkish adaptation of a self-regulated practice behavior scale for collegiate music students
Z Ersozlu, P Miksza
Psychology of Music 43 (6), 855-869, 2015
232015
Görme ve Koklama Duyularının Bilişsel Öğrenme Sürecindeki Rollerinin Karşılaştırılması
B Akpınar, Z Ersozlu
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 42-53, 2008
182008
The influence of ict use and related attitudes on students’ math and science performance: multilevel analyses of the last decade’s pisa surveys
M Courtney, M Karakus, Z Ersozlu, K Nurumov
Large-scale Assessments in Education 10 (1), 1-26, 2022
162022
The Motivation toward Learning among Czech High School Students and Influence of Selected Variables on Motivation.
M Kubiatko, MY Hsieh, Z Ersozlu, M Usak
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 60, 2018
162018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20