Jan Blachowski
Jan Blachowski
Verified email at pwr.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Spatial analysis of the mining and transport of rock minerals (aggregates) in the context of regional development
J Blachowski
Environmental earth sciences 71 (3), 1327-1338, 2014
282014
GIS-based method for wind farm location multi-criteria analysis
M Szurek, J Blachowski, A Nowacka
Mining Science 21, 2014
272014
Methodology for assessment of the accessibility of a brown coal deposit with Analytical Hierarchy Process and Weighted Linear Combination
J Blachowski
Environmental earth sciences 74 (5), 4119-4131, 2015
202015
Application of GIS spatial regression methods in assessment of land subsidence in complicated mining conditions: case study of the Walbrzych coal mine (SW Poland)
J Blachowski
Natural Hazards 84 (2), 997-1014, 2016
192016
Application of PSInSAR for assessment of surface deformations in post-mining area—Case study of the former Walbrzych hard coal basin (SW Poland)
W Milczarek, J Blachowski, P Grzempowski
Acta Geodynamica et Geomaterialia 14 (1), 41-52, 2017
162017
Analysis of post-mining ground deformations caused by underground coal extraction in complicated geological conditions
J Blachowski, S Cacon, W Milczarek
Acta Geodyn. Geomater 6, 351-357, 2009
152009
Numerical modelling of rock mass deformation in sublevel caving mining system
J Blachowski, S Ellefmo
Acta Geodynamica et Geomaterialia 9 (3), 167, 2012
132012
System informacji geograficznej wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego podstawą zwiększenia efektywności i wiarygodności badań deformacji powierzchni terenów pogórniczych
J Blachowski
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i …, 2008
132008
Deformation information system for facilitating studies of mining-ground deformations, development, and applications
J Blachowski, W Milczarek, P Stefaniak
Natural Hazards And Earth System Sciences 14 (7), 1677, 2014
122014
Monitoring system for observations of rock mass deformations caused by sublevel caving mining system
J Blachowski, S Ellefmo, E Ludvigsen
Acta Geodynamica et Geromaterialia 8 (3), 335-345, 2011
92011
Project of a rock mass surface deformation monitoring system in the Walbrzych coal basin
J Blachowski, W Milczarek, S CACOŃ
Acta Geodynamica et Geomaterialia 7 (3), 349-354, 2010
92010
Application of GIS Methods in Assessing Effects of Mining Activity on Surface Infrastructure/Zastosowanie Metod Gis W Ocenie Wpływu Działalności Górniczej Na Infrastrukturę Na …
J Blachowski, A Chrzanowski, A Szostak-Chrzanowski
Archives of Mining Sciences 59 (2), 307-321, 2014
82014
Analysis of surface changes in the Walbrzych hard coal mining grounds (SW Poland) between 1886 and 2009.
J Blachowski, W Milczarek
Geological Quarterly 58 (2), 353-368; doi: 10.7306/gq. 1162, 2014
82014
Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim
J Blachowski, A Bednarz, A Borowicz, M Duczmal, G Ślusarczyk, ...
Górnictwo Odkrywkowe 51 (6), 55-61, 2010
82010
Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku
K Adamczuk, J Blachowski, W Kaźmierczak, J Koperdowski, ...
Stan i perspektywy, Praca zbiorowa, Wrocław, 2009
82009
Geographical Information System of the Walbrzych Underground Coal Mines a Way to Improve Effectiveness and Accuracy of Mining Grounds Deformation Studies
J Blachowski
Mining Science 10 (1), 17, 2008
62008
The influence of mining in complicated geological conditions on surface of the ground
J Blachowski, S Cacon, W Milczarek
Proceedings of the 13th International Congress of the International Society …, 2007
62007
Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego
J Blachowski, E Markowicz-Judycka, D Zięba
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, 2005
62005
Development of the geoinfomation system of the former Walbrzych underground hard coal mines
J Blachowski, P Stefaniak
Mining Science 135 (42), 5, 2012
52012
Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE w Polsce
J Blachowski, P Malczewski, I Nakonieczna
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 6 (4), 19-26, 2008
52008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20