Katarzyna Rostek
Title
Cited by
Cited by
Year
The reference model of competitiveness factors for SME medical sector
K Rostek
Economic Modelling 29 (5), 2039-2048, 2012
482012
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
U Kąkol, A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki, M Marczewski, K Rostek, ...
Edu-Libri, 2016
372016
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
ID Abgarowicz, A Bralewski, K Gąsiorek, P Kępka, M Kuliczkowski, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
222015
Systemy wspomagania decyzji
W Bojar, K Rostek, L Knopik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
182014
Informatyka gospodarcza
J Zawiła-Niedêwiecki, K Rostek, A Gàsiorkiewicz
162010
Benchmarking collaborative networks
K Rostek
Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2015
132015
Cloud business intelligence for SMEs consortium
K Rostek, M Wiśniewski, A Kucharska
foundations of management 4 (1), 105-122, 2012
122012
Business intelligence for insurance companies
K Rostek
Foundations of Management 1 (1), 65-82, 2009
82009
Let's talk 3-CD3
L Jones
Cambridge University, 2005
82005
Differentiating Criteria and Segmentation of Polish Startup Companies
K Rostek, A Skala
Problemy Zarządzania, 2017
72017
Differentiating criteria for high-tech companies
K Rostek, A Skala
Management and Production Engineering Review 5, 2014
62014
Business Intelligence for SME [in] SMEs and Entrepreneurship (Lechman E. ed.)
K Rostek
Vol. II, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk, 164-190, 2010
62010
The impact of conscious and organized change management on efficiency of functioning the network organization
K Rostek, D Młodzianowski
Management and Production Engineering Review, 2018
52018
Modeling commercial potential of innovative projects
K Rostek
International Review of Management and Business Research 3 (1), 78, 2014
52014
The paradigm of mutual benchmarking in the context of SMEs’ competitiveness development
K Rostek
International Journal of Business and Management Research 2 (1), 66-89, 2014
52014
Functional enhancements to project management information systems
J Moszkiewicz, K Rostek
Foundations of Management 3 (1), 47-66, 2011
52011
Analiza porównawcza modeli systemów ratownictwa w Polsce iw wybranych krajach
G Kunikowski, K Rostek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2017
42017
The mutual benchmarking method for SMEs’ competitive strategy development
K Rostek
foundations of management 5 (2), 81-96, 2013
42013
Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. Studium porównawcze przedsiębiorstw KET oraz ICT
K Rostek, A Skala
Studia Ekonomiczne 281, 155-167, 2016
32016
Zarządzanie wiedzą w doskonaleniu i rozwoju systemu bezpieczeństwa
K Rostek, M Wiśniewski
Logistyka, 1292--1302, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20