Elin Slätmo
Elin Slätmo
Senior researcher, Nordregio
Verified email at nordregio.se
TitleCited byYear
Analysing how drivers of agricultural land abandonment affect biodiversity and cultural landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and Oceania
R Beilin, R Lindborg, M Stenseke, HM Pereira, A Llausàs, E Slätmo, ...
Land use policy 36, 60-72, 2014
1442014
The framing of sustainability in sustainability assessment frameworks for agriculture
E Slätmo, K Fischer, E Röös
Sociologia ruralis 57 (3), 378-395, 2017
192017
System or arena? Conceptual concerns around the analysis of landscape dynamics
M Stenseke, R Lindborg, A Dahlberg, E Slätmo
Resilience and the cultural landscape: understanding and managing change in …, 2012
122012
Preservation of agricultural land as an issue of societal importance
E Slätmo
Rural Landscapes: Society, Environment, History 4 (1), 2017
92017
Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge
E Slätmo
62014
Jordbruksmark i förändring
E Slätmo
Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och …, 2014
52014
Implementing Green Infrastructure in Spatial Planning in Europe
E Slätmo, K Nilsson, E Turunen
Land 8 (4), 62, 2019
32019
Challenges in agricultural land management: A Scandinavian perspective on contextual variations and farmers’ room to manoeuvre
E Slätmo
Nature, Temporality and Environmental Management, 168-185, 2016
32016
Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland
E Slätmo
Working, 2015
32015
Hur starkt är jordvern i tätortsnära områden? En studie av drivkrafter och prioriteringar i arealanvändningen i Sandnes kommun 1995-2007. Occ paper 2012:5. http://dl …
E Slätmo
22012
Markanvändningsplanering i Sarpsborgs kommun: en studie kring drivkrafter och prioriteringar, åren 1997-2007
E Slätmo
Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2010
22010
Land for agriculture? Conflicts and synergies between land use in two parts of Scandinavia
E Slätmo
Fennia-International Journal of Geography 197 (1), 25-39, 2019
12019
Global goals for local priorities: The 2030 Agenda at local level
N Sánchez Gassen, O Penje, E Slätmo
Nordregio, 2018
12018
Framtidsberättelser från lantbruket år 2030
L Andersson
12016
Urban–rural flows from seasonal tourism and second homes: Planning challenges and strategies in the Nordics
E Slätmo, L Ormstrup Vestergård, J Lidmo, E Turunen
Nordregio, 2019
2019
GREEN INFRASTRUCTURE-strategic land use for well-being, business and biodiversity
K Nilsson, E Slätmo, E Turunen
2019
Globala mål för lokala prioriteringar: Agenda 2030 på lokal nivå
N Sánchez Gassen, O Penje, E Slätmo
Nordregio, 2019
2019
14 Financialization and the Swedish Land Acquisition Act
E Slätmo
The Financialization of Agri-Food Systems: Contested Transformations, 2018
2018
Vad är ett hållbart jordbruk?
E Slätmo, E Röös, K Fischer
2017
11 Challenges in agricultural land management
E Slätmo
Nature, Temporality and Environmental Management: Scandinavian and …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20