Follow
cagla yavuz
cagla yavuz
Verified email at yeditepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşletmelerde inovasyon-performans ilişkisinin incelenmesine dönük bir çalışma
Ç Yavuz
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2010
2372010
Green entrepreneurship in the sharing economy: Utilising multiplicity of institutional logics
V Grinevich, F Huber, M Karataş-Özkan, Ç Yavuz
Small Business Economics 52, 859-876, 2019
1232019
University management and organisational change: a dynamic institutional perspective
JRL Howells, M Karataş-Özkan, Ç Yavuz, M Atiq
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 7 (2), 251-270, 2014
672014
İşletmelerde inovasyon (yenilikçilik) stratejileri ve örgütsel performans ilişkisinin Çanakkale Seramik AŞ işletmesi örneğinde boylam analizi yöntemiyle incelenmesine dönük bir …
Ç Yavuz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
312010
Sporcularda Benlik Saygısı ve Tutkunluğun Psikolojik Sağlamlığı Yordamada ki Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması
N Bayköse, CS Yavuz, P Keskin, M Kılınç
International Journal of Sports Exercise & Training Sciences 3 (4), 169-177, 2017
182017
ĠĢletmelerde Ġnovasyon-Performans ĠliĢkisinin Ġncelenmesine Dönük Bir ÇalıĢma
Ç Yavuz
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 5 (2), 144-173, 2010
122010
İnovasyon ve Rekabet Açısından Kızıl Kraliçe Etkisi
O Koç, Ç Yavuz
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2011
102011
HALKIN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK ALGILAMALARI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ
M Marangoz, H Çelikkan, Ç Yavuz
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 3 (5), 23-41, 2011
102011
Secondary school and high school students’ attitudes comparison of physical education course
CS Yavuz, N Bayköse, M Çoban, H Şahan, Z Certel
Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE …, 2016
72016
Theorising entrepreneurship: an institutional theory perspective
M Karataş-Özkan, C Yavuz, J Howells
Handbook of research on small business and entrepreneurship, 70-80, 2014
62014
17. Institutional entrepreneurship: social responsibility and agency of social entrepreneurs in driving institutional change
C Yavuz, M Karataş-Özkan, J Howells
Corporate Social Responsibility and Human Resource Management: A Diversity …, 2014
52014
How to innovate socially? A study to analyze the relationship between entrepreneural competencies and innovative behaviors of social entrepreneurs
O Koc, C Yavuz
Proceedings of International Conference on Innovation-Driven …, 2010
52010
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Öğrencilerinde Öznel Ġyi Olma Hali, Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı KiĢilik Özellikleri: KarĢılaĢtırmalı bir çalıĢma
Ç Yavuz
Lisans Tezi. ĠÜ, SBE, 2006
32006
‘Green logic’and the Sharing Economy
V Grinevich, F Huber, M Karatas-Ozkan, C Yavuz
Academy of Management Proceedings 2017 (1), 14267, 2017
22017
Sustainable Innovation and Entrepreneurship in agriculture: Empirical insights into the SME ecosystem
R Tunalioglu, M Karatas-Ozkan, C Yavuz, T Bektas, F Cobanoglu, ...
Routledge, 2017
12017
The role of organisational habitus in organisational responses to institutional complexities
C Yavuz
University of Southampton, 2017
12017
Entrepreneurial Emancipation of Marginalised Entrepreneurs: Syrian Refugees in Turkish c
C Yavuz, M Karatas-Ozkan, R Kamasak, J Vassilopoulou
Academy of Management Proceedings 2023 (1), 19768, 2023
2023
Organizational responses in a rationalized institutional context
C Yavuz, M Karatas-Ozkan, V Grinevich, S Temel, J Howells, L Baines, ...
Academy of Management Proceedings 2021 (1), 16526, 2021
2021
Organizational habitus as a matter of universitiesresponses to institutional complexities
C Yavuz, M Karatas-Ozkan, S Yamak
Academy of Management Proceedings 2018 (1), 18802, 2018
2018
Rethinking the link between CSR and HRM through institutional logics
M Karatas-OzKan, Y Baruch, C Yavuz, A Pinnington, K Nicolopoulou
EURAM 2018: 18th Annual Conference of the European Academy of Management, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20