Hanne Kathrine Krogstrup
Hanne Kathrine Krogstrup
Professor of Evaluation and Capacity Building, Aalborg University
Verified email at learning.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Deltagende observation: introduktion til en samfundsvidenskabelig metode
S Kristiansen, HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 1999
3321999
Asiakaslähtöinen arviointi: Bikva-malli
HK Krogstrup
Stakes, 2004
1692004
Evalueringsmodeller
HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 2016
1542016
Kampen om evidens
HK Krogstrup
Resultatmåling, effektevaluering og evidens 1, 2011
962011
Nye veje i evaluering håndbog i tre evalueringsmodeller
P Dahler-Larsen
Systime, 2003
672003
User participation in quality assessment: A dialogue and learning oriented evaluation method
HK Krogstrup
Evaluation 3 (2), 205-224, 1997
621997
Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor
HK Krogstrup
Systime Academic, 1997
611997
Tendenser i evaluering
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Odense: Odense Universitetsforlag, 2001
552001
Evalueringsmodeller. 2. udgave
HK Krogstrup
Oplag. Academica, 2006
262006
Det handicappede samfund: om brugerinddragelse og medborgerskab/med bidrag af Søren Kristiansen og Jakob Tjalve
HK Krogstrup
Systime Academic, 1999
201999
Co-produktion i den offentlige sektor: Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling
HK Krogstrup, J Brix
Hans Reitzels Forlag, 2019
182019
Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor
HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 2017
182017
Når socialt arbejde bliver standardvare
HK Krogstrup
Nordisk sosialt arbeid 22 (03), 122-130, 2002
162002
Deltagende observation
HK Krogstrup, S Kristiansen
Hans Reitzel, 2015
142015
Evaluating the outcomes of co-production in local government
J Brix, HK Krogstrup, NM Mortensen
Local Government Studies 46 (2), 169-185, 2020
132020
Evalueringers konstitutive virkninger
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Tendenser i evaluering, 232-245, 2001
132001
Evaluering og institutionelle standarder: Nyinstitutionelle betragtninger af evaluering som vor tids ritual
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Politica 32, 283-299, 2000
132000
Deltagende observation
S Kristensen, HK Krogstrup
Introduktion til en forskningsmetodik, Hans Reitzels Forlag, 1999
131999
User Participation in Evaluation-Top-down and Bottom-up Perspectives
HK Krogstrup
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2003 (1), 26788, 2003
112003
Fra new public management til new public governance
JB Jensen, HK Krogstrup
Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor, 33-55, 2017
102017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20