Δημοφιλέστερες δημοσιεύσεις
Ο δείκτης h5 είναι ο δείκτης h για άρθρα που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 5 ολόκληρα χρόνια. Αποτελεί τον μέγιστο αριθμό h έτσι ώστε h άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από 2015 ως 2019 να έχουν τουλάχιστον h αναφορές το καθένα.απόκρυψη
Η διάμεσος h5 για μια δημοσίευση είναι ο μέσος αριθμός αναφορών για τα άρθρα που απαρτίζουν τον δείκτη h5 της δημοσίευσης.απόκρυψη
Δημοσίευσηδείκτης h5διάμεσος h5
1.Advanced Materials273369
2.Chemical Reviews267438
3.Chemical Society reviews240368
4.Journal of the American Chemical Society236324
5.Angewandte Chemie229316
6.Energy & Environmental Science199289
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.Advanced Functional Materials172221
12.Journal of Materials Chemistry A161216
13.Nature Nanotechnology160272
14.ACS Applied Materials & Interfaces160200
15.Applied Catalysis B: Environmental153189
16.Accounts of Chemical Research149220
17.Nano Energy147192
18.ACS Catalysis146207
19.Chemistry of Materials140189
20.Chemical engineering journal134171
Οι ημερομηνίες και οι αριθμοί των παραθέσεων υπολογίζονται και καθορίζονται από το υπολογιστικό πρόγραμμα.