Publicaciones principales
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2015 - 2019 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
PublicaciónÍndice h5Mediana h5
1.Medycyna Pracy1519
2.Studia Ekonomiczne1421
3.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe1419
4.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu1416
5.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia1318
6.Rocznik Ochrona Środowiska1316
7.Przegląd Organizacji1217
8.Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska1216
9.Mechanik1116
10.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy1116
11.Marketing i Rynek1115
12.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1115
13.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1115
14.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu1114
15.Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician1113
16.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1113
17.Handel Wewnętrzny1016
18.Nafta-Gaz1014
19.Turystyka Kulturowa1012
20.Logistyka1011
21.Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego1010
22.TTS Technika Transportu Szynowego918
23.Przegląd Geograficzny917
24.Wieś i Rolnictwo915
25.Studia Miejskie914
26.Studia Oeconomica Posnaniensia914
27.Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie912
28.Gospodarka Narodowa912
29.Optimum. Studia Ekonomiczne912
30.Problemy Jakości912
31.Przegląd Geologiczny912
32.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia911
33.Nauka i Szkolnictwo Wyższe911
34.Problemy Zarządzania911
35.Studia Socjologiczne911
36.Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie911
37.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie911
38.Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych910
39.Materiały Budowlane910
40.Przegląd Geopolityczny910
41.Rynek Energii910
42.Ekonomia i Środowisko99
43.Ekonomiczne Problemy Usług99
44.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich99
45.Świat Szkła815
46.Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury812
47.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia811
48.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie811
49.Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus810
50.Barometr Regionalny. Analizy i prognozy810
51.Ekonomista810
52.Pedagogika Społeczna810
53.Przegląd Socjologiczny810
54.Przegląd Socjologii Jakościowej810
55.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna810
56.Studia Regionalne i Lokalne810
57.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji810
58.Przegląd spawalnictwa810
59.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego810
60.Edukacja89
61.Inżynieria Ekologiczna89
62.Journal of Agribusiness and Rural Development89
63.Polityka Energetyczna89
64.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego89
65.Przegląd Statystyczny89
66.Bank i Kredyt88
67.Marketing i Zarządzanie88
68.Przedsiębiorczość-Edukacja718
69.Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych713
70.Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny713
71.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie711
72.Prace Geograficzne711
73.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich711
74.Studia BAS711
75.Terminus711
76.E-Mentor710
77.Postępy Mikrobiologii710
78.Problemy Rozwoju Miast710
79.Przedsiębiorczość i Zarządzanie710
80.Przegląd Politologiczny710
81.Studia Prawno-Ekonomiczne710
82.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie710
83.Acta Entomologica Silesiana79
84.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów79
85.Ekonomiczne Problemy Turystyki79
86.Energetyka79
87.Journal of Education, Health and Sport79
88.Management Forum79
89.Nauki o Zarzadzaniu79
90.Organizacja i Kierowanie79
91.Polityka Społeczna79
92.Pomiary Automatyka Robotyka79
93.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG79
94.Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne79
95.Studia Obszarów Wiejskich79
96.Sylwan79
97.Transport Miejski i Regionalny79
98.Żywność Nauka Technologia Jakość79
99.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica78
100.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica78
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.