Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Nature376552
2.Science356526
3.Nature Communications273366
4.Cell269417
5.Proceedings of the National Academy of Sciences228299
6.Nucleic Acids Research219475
7.Nature Genetics180266
8.Scientific Reports178226
9.PLoS ONE175237
10.Nature Biotechnology154269
11.Neuron154199
12.Nature Methods151242
13.Science Advances142213
14.Environmental Science & Technology138185
15.Nature Reviews. Molecular Cell Biology137264
16.Cell Metabolism137191
17.Nature Climate Change136213
18.Molecular Cell133181
19.Science of The Total Environment131176
20.Cell Reports128165
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.