Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Advanced Materials273369
2.Chemical Reviews267438
3.Chemical Society reviews240368
4.Journal of the American Chemical Society236324
5.Angewandte Chemie229316
6.Energy & Environmental Science199289
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.Advanced Functional Materials172221
12.Journal of Materials Chemistry A161216
13.Nature Nanotechnology160272
14.ACS Applied Materials & Interfaces160200
15.Applied Catalysis B: Environmental153189
16.Accounts of Chemical Research149220
17.Nano Energy147192
18.ACS Catalysis146207
19.Chemistry of Materials140189
20.Chemical engineering journal134171
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.