Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition299509
2.Advanced Materials273369
3.International Conference on Learning Representations203359
4.Renewable and Sustainable Energy Reviews201263
5.Energy & Environmental Science199289
6.Neural Information Processing Systems198377
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision176295
12.Advanced Functional Materials172221
13.International Conference on Machine Learning (ICML)171309
14.Journal of Materials Chemistry A161216
15.Nature Nanotechnology160272
16.ACS Applied Materials & Interfaces160200
17.Journal of Cleaner Production154208
18.Applied Catalysis B: Environmental153189
19.Nano Energy147192
20.European Conference on Computer Vision144286
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.