Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Lighting Research & Technology3246
2.Buildings2736
3.Architectural Engineering and Design Management1932
4.Architectural Science Review1930
5.Frontiers of Architectural Research1927
6.LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America1927
7.International Journal of Building Pathology and Adaptation1626
8.Architectural Design1524
9.Advances in Building Energy Research1523
10.ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research1418
11.Journal of Architectural Engineering1322
12.The Journal of Architecture1214
13.Journal of Facade Design and Engineering1120
14.International Journal of Architectural Computing1114
15.Journal of Green Building1113
16.Light & Engineering1011
17.A+ BE| Architecture and the Built Environment912
18.Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design912
19.International Journal of Built Environment and Sustainability911
20.Nexus Network Journal911
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.