Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Bioinformatics125207
2.PLOS Computational Biology84124
3.Briefings in Bioinformatics65105
4.BMC Bioinformatics6387
5.GigaScience5176
6.Journal of Theoretical Biology4564
7.Database: The Journal of Biological Databases & Curation4370
8.Journal of Cheminformatics4167
9.IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics4160
10.Genomics, Proteomics & Bioinformatics3669
11.BMC Systems Biology3146
12.Mathematical Biosciences2936
13.Journal of Mathematical Biology2935
14.Pacific Symposium on Biocomputing2544
15.IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine2538
16.Computational Biology and Chemistry2533
17.Journal of Biomedical Semantics2429
18.Molecular Informatics2353
19.International Conference on Research in Computational Molecular Biology2338
20.Journal of Computational Biology2333
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.