Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering81117
2.International World Wide Web Conferences (WWW)80113
3.International Conference on Very Large Databases70102
4.ACM SIGMOD International Conference on Management of Data6696
5.ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval5797
6.International Conference on Data Engineering5679
7.ACM International Conference on Web Search and Data Mining5495
8.ACM International Conference on Information and Knowledge Management5488
9.International Conference on Web and Social Media (ICWSM)4871
10.ACM Conference on Recommender Systems4673
11.Information Processing & Management4671
12.Knowledge and Information Systems4360
13.Information Systems4171
14.IEEE International Conference on Big Data4152
15.Workshop of Cross-Language Evaluation Forum4054
16.ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)3965
17.IEEE Transactions on Big Data3858
18.International Semantic Web Conference3757
19.Semantic Web3656
20.Journal of Big Data3484
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.