Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Computers & Education101148
2.British Journal of Educational Technology59101
3.The Internet and Higher Education5491
4.Journal of Educational Technology & Society5271
5.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5183
6.Education and Information Technologies4170
7.Educational Technology Research and Development4162
8.International Conference on Learning Analytics & Knowledge4057
9.Interactive Learning Environments3856
10.TechTrends3561
11.Journal of Computer Assisted Learning3557
12.Language Learning & Technology3553
13.Australasian Journal of Educational Technology3544
14.Computer Assisted Language Learning3447
15.International Journal of Educational Technology in Higher Education3355
16.IEEE Transactions on Learning Technologies3349
17.International Journal of Artificial Intelligence in Education3257
18.Learning, Media and Technology3249
19.TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology3153
20.Journal of Educational Computing Research3037
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.