Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Waste Management86109
2.Journal of Environmental Chemical Engineering6279
3.Process Safety and Environmental Protection5679
4.Rock Mechanics and Rock Engineering5572
5.Engineering Geology5470
6.International Journal of Greenhouse Gas Control5167
7.Computers and Geotechnics5060
8.Tunnelling and Underground Space Technology4759
9.Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering4461
10.Canadian Geotechnical Journal4054
11.Soil Dynamics and Earthquake Engineering3952
12.Géotechnique3852
13.International Journal of Geomechanics3749
14.Geotextiles and Geomembranes3747
15.Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering3648
16.Water Science and Technology3543
17.Bulletin of Engineering Geology and the Environment3449
18.International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics3346
19.Acta Geotechnica3345
20.Cold Regions Science and Technology3337
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.