Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Food Chemistry112140
2.Trends in Food Science & Technology88115
3.Food Hydrocolloids81100
4.Critical Reviews in Food Science and Nutrition80114
5.LWT-Food Science and Technology7182
6.Journal of Agricultural and Food Chemistry7090
7.Food Control6995
8.Food Research International6993
9.Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety63102
10.Food Quality and Preference5984
11.Journal of Food Engineering5976
12.International Journal of Food Microbiology5769
13.Journal of Food Science and Technology5575
14.Journal of the science of food and agriculture5469
15.Meat Science5374
16.Food Microbiology5370
17.Postharvest Biology and Technology5063
18.Innovative Food Science & Emerging Technologies4864
19.Journal of Food Composition and Analysis4357
20.Current Opinion in Food Science4263
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.