Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Applied Soft Computing96123
2.IEEE Transactions on Fuzzy Systems87117
3.Knowledge-Based Systems85121
4.Soft Computing6086
5.Journal of Intelligent & Fuzzy Systems5079
6.Fuzzy Sets and Systems5068
7.International Journal of Fuzzy Systems3855
8.International Journal of Approximate Reasoning3751
9.Granular Computing3457
10.Neutrosophic Sets and Systems2838
11.International Journal of Information Technology & Decision Making2444
12.Fuzzy Optimization and Decision Making2234
13.International Journal of General Systems2233
14.Complex & Intelligent Systems2035
15.International Journal for Uncertainty Quantification2035
16.IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ)2024
17.Iranian Journal of Fuzzy Systems1936
18.International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems1825
19.Fuzzy Information and Engineering1529
20.Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing1419
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.