Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of the Association for Information Science and Technology5898
2.Scientometrics5877
3.Journal of Informetrics4162
4.Journal of Information Science3254
5.The Journal of Academic Librarianship3244
6.Online Information Review3146
7.College & Research Libraries3039
8.Information Development2936
9.Journal of Documentation2738
10.Learned Publishing2544
11.The Electronic Library2540
12.Journal of the Medical Library Association2537
13.Aslib Journal of Information Management2436
14.Portal: Libraries and the Academy2234
15.Library & Information Science Research2229
16.Library Hi Tech2133
17.Journal of Librarianship and Information Science2131
18.Information Research-An International Electronic Journal2130
19.International Journal on Digital Libraries2128
20.New Library World2127
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.