Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Advanced Materials273369
2.Energy & Environmental Science199289
3.ACS Nano193257
4.Nature Materials184283
5.Nano Letters183241
6.Advanced Energy Materials181250
7.Advanced Functional Materials172221
8.Journal of Materials Chemistry A161216
9.ACS Applied Materials & Interfaces160200
10.Nano Energy147192
11.Chemistry of Materials140189
12.Nanoscale131169
13.Small124173
14.Carbon114149
15.Journal of Materials Chemistry C107142
16.Nature Reviews Materials104258
17.The Journal of Physical Chemistry C103137
18.Materials & Design101130
19.Acta Materialia100141
20.Applied Surface Science100136
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.