Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Composite Structures84107
2.International Journal of Engineering Science6087
3.International Journal of Mechanical Sciences5778
4.Tribology International5470
5.Journal of the Mechanics and Physics of Solids5263
6.Wear4856
7.International Journal of Solids and Structures4759
8.Mechanism and Machine Theory4460
9.Journal of Mechanical Design4158
10.Engineering Failure Analysis4151
11.European Journal of Mechanics-A/Solids4053
12.Journal of Vibration and Control3954
13.Acta Mechanica3550
14.Meccanica3547
15.Vehicle System Dynamics3543
16.Journal of Mechanical Science and Technology3341
17.International Journal of Non-Linear Mechanics3340
18.Journal of Mechanisms and Robotics3339
19.Mechanics of Advanced Materials and Structures3248
20.Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering3245
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.