Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Materials Science and Engineering: A77100
2.Materials Characterization4758
3.Metallurgical and Materials Transactions A4357
4.Intermetallics4266
5.International Journal of Refractory Metals and Hard Materials4050
6.Transactions of Nonferrous Metals Society of China3846
7.Materials Science and Technology3756
8.Journal of Materials Research and Technology3548
9.Metals3445
10.Metallurgical and Materials Transactions B3139
11.Journal of Materials Engineering and Performance3036
12.Journal of Thermal Spray Technology2938
13.Journal of Magnesium and Alloys2840
14.Science and Technology of Welding and Joining2733
15.ISIJ International2630
16.Metallurgical & Mining Industry2343
17.Metals and Materials International2330
18.Steel Research International2329
19.Acta Metallurgica Sinica (English Letters)2328
20.Oxidation of Metals2127
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.