Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.IEEE Transactions on Electron Devices5874
2.IEEE Electron Device Letters5676
3.IEEE International Electron Devices Meeting, IEDM4669
4.Electronics Letters4249
5.Microelectronic Engineering3752
6.Microelectronics Reliability3443
7.IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology3239
8.IEEE Symposium on VLSI Technology3138
9.Microwave and Optical Technology Letters2836
10.Solid-State Electronics2736
11.Symposium on VLSI Circuits2734
12.IEEE/MTT-S International Microwave Symposium2732
13.IEEE Journal of the Electron Devices Society2641
14.Microelectronics Journal2634
15.IEEE Electronic Components and Technology Conference (ECTC)2535
16.Journal of Semiconductors2336
17.IEEE International Reliability Physics Symposium (IRPS)2330
18.IEEE Transactions on Device and Materials Reliability2228
19.Workshop on Wide Bandgap Power Devices and Applications2133
20.Journal of Electronic Packaging2131
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.