Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Rock Mechanics and Rock Engineering5572
2.International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences5061
3.Minerals Engineering4959
4.Hydrometallurgy4560
5.Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering3648
6.International Journal of Mineral Processing3547
7.International Journal of Mining Science and Technology3342
8.Geophysical Prospecting3039
9.Geotechnical and Geological Engineering2840
10.Mine Water and the Environment2030
11.Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review2030
12.International Journal of Mining, Reclamation and Environment1924
13.US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium1922
14.Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources1833
15.International Journal of Coal Science & Technology1729
16.Journal of Seismic Exploration1726
17.Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy1722
18.Journal of Sustainable Mining1721
19.Physicochemical Problems of Mineral Processing1618
20.International Journal of Coal Preparation and Utilization1423
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.