Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.ACS Nano193257
2.Nano Letters183241
3.Nature Nanotechnology160272
4.ACS Applied Materials & Interfaces160200
5.Nano Energy147192
6.Nanoscale131169
7.Small124173
8.The Journal of Physical Chemistry C103137
9.Advanced Science97151
10.Nano Research81108
11.Advanced Optical Materials77107
12.Journal of Materials Chemistry B7089
13.Nanotechnology6785
14.Nano Today65115
15.Environmental Science-Nano6080
16.2D Materials6078
17.Advanced Materials Interfaces6078
18.Nanomaterials5877
19.Nanoscale Research Letters5782
20.Advanced Electronic Materials5591
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.