Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Ocean Engineering5771
2.Coastal Engineering4357
3.IEEE Journal of Oceanic Engineering3548
4.Applied Ocean Research3242
5.Marine Structures2938
6.Journal of Coastal Research2433
7.Journal of Marine Science and Engineering2327
8.Journal of Operational Oceanography2142
9.International Journal of Marine Energy2136
10.Ships and Offshore Structures2128
11.International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering2126
12.Journal of Ocean Engineering and Marine Energy2033
13.Journal of Marine Science and Technology2028
14.Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering1930
15.Journal of Coastal Conservation1924
16.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment1924
17.Coastal Engineering Journal1920
18.Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering1825
19.IEEE Electric Ship Technologies Symposium1823
20.Coastal Management1725
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.