Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Remote Sensing of Environment105146
2.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing93133
3.Remote Sensing90130
4.ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing77113
5.IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters6389
6.IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing6081
7.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation5976
8.International Journal of Remote Sensing4470
9.International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences3952
10.IEEE Radar Conference3442
11.IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium3349
12.Geocarto International3140
13.IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine2969
14.International Journal of Digital Earth2944
15.ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences2942
16.The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences2852
17.GIScience & Remote Sensing2843
18.Remote Sensing Letters2643
19.Journal of Applied Remote Sensing2434
20.European Journal of Remote Sensing2431
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.