Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Dyes and Pigments4962
2.Fibers and Polymers2934
3.Textile Research Journal2735
4.Journal of Industrial Textiles2432
5.The Journal of The Textile Institute2328
6.Journal of Natural Fibers2229
7.Fibers2128
8.International Journal of Fashion Design, Technology and Education1723
9.Clothing and Textiles Research Journal1626
10.Coloration Technology1620
11.Fibres & Textiles in Eastern Europe1617
12.Fashion and Textiles1523
13.International Journal of Clothing Science and Technology1418
14.Autex Research Journal1416
15.Journal of Engineered Fibers and Fabrics1318
16.Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR)1217
17.Progress in Color, Colorants and Coatings1113
18.Industria Textila1012
19.Fashion & Textile Research Journal910
20.Fibre Chemistry814
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.