Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Water Research119159
2.Journal of Membrane Science90121
3.Desalination85111
4.Separation and Purification Technology6687
5.Ecological Engineering6173
6.Water5066
7.Critical Reviews in Environmental Science and Technology4982
8.Water Resources Management4958
9.Desalination and Water Treatment4762
10.Journal of Water Process Engineering4153
11.Applied Water Science3852
12.Environmental Science-Water Research & Technology3757
13.Journal of Water Resources Planning and Management3747
14.Water Science and Technology3543
15.Frontiers of Environmental Science & Engineering3041
16.International Journal of Water Resources Development3040
17.Water Quality, Exposure and Health2952
18.Water International2742
19.Urban Water Journal2639
20.Journal of Water and Health2531
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.